Defterdarlığımızca (Milli Emlak Müdürlüğü) satışı yapılacak taşınır malın (Hurda Kağıt) satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale ilanı.