Mesudiye Malmüdürlüğünün Ekli ilan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (g) bendine göre İrtifak Hakkı İhalesi.