Bilindiği üzere; 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru ve bazı ödeme sürelerine ilişkin Basın Açıklaması.

7143 Sayılı Basın Açıklaması