7144 Sayılı Kanun(Süre Uzatımı)

    7144 Sayılı Kanun(Süre Uzatımı)

DUYURU

25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenmiştir.

Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında;

  • 2/B taşınmazlarına ilişkin;
  1. Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
  2. Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
  3. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
  4. Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin;
  1. Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,  
  2. Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

                 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, 30 Kasım 2018 tarihinden önce süreleri sona eren tüm hak sahipleri bu imkândan yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.