Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce Amme borçlarından dolayı dairemizce haczedilen mal açık teklif usulü ile satışa çıkarılan 4 adet taşınır(Araç) satış ilanı.28.05.2018

Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce Amme borçlarından dolayı dairemizce haczedilen mal açık teklif usulü ile satışa çıkarılan 4 adet taşınır(Araç) satış ilanı.28.05.2018