Mesudiye Malmüdürlüğünün 08.04.2018 tarihinde taşınmaz satış ihalesi ilanı.