Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce Amme borçlarından dolayı dairemizce haczedilen mal açık teklif usulü ile satışa çıkarılan 1 adet taşınır(Araç) satış ilanı.

Defterdarlığımız Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünce Amme borçlarından dolayı dairemizce haczedilen malın açık teklif usulü ile satışa çıkarılan 1 adet taşınır(Araç) satış ilanı.