Defterdarlığımız Gürgentepe İlçesi, Gültepe Mahallelerinde bulunan 2/B Kullanım kadastro çalışmaları tamamlanarak kesinleşen 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin b bendi kapsamında kalan taşınmazlardan 6292 sayılı kanuna göre doğrudan satın almak için hak sahibi olabilecekleri gösterir kullanıcı listesi.

2/B İlanı Gürgentepe Gültepe Mah.19.03.2018