Defterdarlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi projesinin ilk adımını teşkil eden Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sisteminin uygulamaya geçişi öncesi Merkezi Harcama Birimleri ile ilçe Malmüdürlüklerine yönelik eğitim düzenlenmiştir.