Duyurular

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasına göre; 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hususunda bir yıl başvuru süresi verilmiş olup, bu süre 5 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. Başvuruların ise, 382 sayılı Genel Tebliğ ekindeki dilekçeyle, İlçelerde Malmüdürlüğüne, İl’de ise Milli Emlak Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Devamı